Szafy ognioodporne
Nowoczesne
szafy bezpieczne
Szafy dygestoryjne
Szafy
bezpieczne
Szafy na odczynniki
Szafy
na kwasy i zasady
Szafy na butle gazowe
Szafy
na butle gazowe

Szafa bezpieczna do czego?

Nie ma substancji chemicznych w pełni bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, nie można również całkowicie wyeliminować wszystkich zagrożeń związanych z ich stosowaniem, dlatego też należy ograniczać ich szkodliwy wpływ poprzez własćiwe przechowywanie tych substancji w specjalnych strefach i szafach bezpiecznych. 

Rodzaje szaf:

1. Szafa bezpieczna - służy do przechowywania substancji niebezpiecznych, chemicznych, łatwopalnych, wybuchowych, trucizn etc Każda szafa powinna być wenylowana mechanicznie w celu usunięcia szkodliwych oparów gromadzacych  się w szafie. Ilość wymian powietrza określaja odrębne przepisy. Szafy bezpieczeństwa chronią osoby przebywające w pomieszczeniu przed kontaktem z ogniem w przypadku pożaru. w szafach zamontowany jest czujnik temperatury odcinajacy dopływ powietrza w przypadku jej wzrostu, eliminujac ryzyko zapłonu i wybuchu wewnątrz szafy.

Od 1 stycznia 2005 roku  szafy bezpieczeństwa [ ogniotrwałe] na odczynnii chemiczne muszą spełniać normę EN 14470-1, a na butle gazowe muszą być certyfikowane zgodnie z normą EN 14470-2

2. Szafa na odczynniki chemiczne - powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie może zaistnieć ryzyko emisji szkodliwych substancji i gdzie istnieje duże zagrożenie zetknięcia się z nimi przez osoby nieupoważnione.

Podział szaf ze względu na rodzaj przechowywanej zawartości:
 • szafy bezpieczne na butle gazowe na gazy palne, np: wodór, metan, acetylen, tlenek węgla, amoniak
 • szafy bezpieczne na butle gazowe na gazy utleniajace, np: tlen
 • szafy na butle gazowe na niepalne [ interne ], np: azot, spręzone powietrze, hel, argon
 • szafy bezpieczne na trucizny
 • szafy bezpieczne na odczynniki palne
 • szafy na kwasy i  zasady
 • szafy na odczynniki chemiczne niepalne
 • szafy bezpieczne  na substancje radioaktywne
 • szafy na pestycydy i środki ochrony roślin
 • szafy na cytostatyki
 • szafy na badzo agresywne substancje chemiczne
Podział szaf ze względu na rodzaj  przechowywanego opakowania:
 • szafy na butle gazowe wewnętrzne
 • szafy na butle gazowe zewnetrzne
 • kontenery zewnetrzne  na butle gazowe
 • szafy na odczynniki [ pojemniki plastikowe, szklane] 
 • szafy bezpieczne na beczki
Podział szaf ze względu na funkcję:
 • szafy bezpieczne wolnostojace
 • szafy bezpieczne  podblatowe
 • szafy bezpieczne dygestoryjne
 • szafy bezpieczne kombinowane [ łaczone, np. na kwasy zasady i odczynniki palne lub kwasy, zasady, odczynniki palne i trucizny ]
 • szafy transportowe [ przenośne ]

Cookies

Ta strona używa Cookies, które będą zamieszczane w Twoim komputerze. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej